Børnestavning

Posted by: Admin on 13/09-2010

Kilde: http://www.frieskoler.com/page.dsp?page=690

Børnestavning. Væk med de røde streger i stilehæftet. Hvis børn får lov at skrive de lyde, de hører, lærer de hurtigt at stave rigtigt. Det kan man se på Timring Skole der har brugt børnestavning i to år.

Af Kirsten Winding, journalist

"En gan for leg tid sin var en inorm dinosoros den var mared ån", skriver Peter på 7 år. Han går i første klasse og elsker at selv at skrive historier. For selv om det måske ikke er klart for enhver at Peter skriver: "En gang for lang tid siden var en enorm dinosaurus, den var meget ond", så ved Peter det selv.

På Timring Skole kan alle børn læse og skrive. Specialundervisningen er nedlagt, der er ikke brug for den mere. For efter skolen for to år siden gik over til børnestavning, lærer alle at læse og skrive. Ordblinde findes heller ikke mere på skolen.

Børnestavning er simpelthen at lade børnene skrive ordene som de hører dem og mærker dem i munden - og så lade være med at rette. Ikke flere røde streger i stilehæftet. Hvis barnet selv synes ordet er stavet rigtigt - jamen, så er det rigtigt.

"Så snart eleven ved at lyden P skrives som bogstavet P, og de kan skrive tegnet, kan de gå i gang. I starten er det hovedsageligt konsonanterne de skriver når de staver til et ord. Det er tilsyneladende dem de hører og mærker mest. Så hvis de for eksempel vil skrive 'kommer', står der typisk 'kmr' i den første tid," siger Annemarie Bjerre der er lærer på Timring Skole.

"Det er vigtigt at lære dem at få forlyden rigtig fra starten. Hvis man kan høre at den første lyd i ordet 'kommer' er et k og kan få det ned på papiret så er de fleste nemlig også i stand til senere at læse hvad de selv har skrevet."

Ikke rette

Men hvordan kan børn lære at stave rigtigt hvis de ikke bliver rettet?

"Det er nok det spørgsmål vi hyppigst får stillet," siger skoleinspektør Jesper Friis.

"For det er det der provokerer de fleste voksne mest. Hvordan kan en lærer stille sig op og sige, "ja, det var fint" når eleven har skrevet "kmr"?"

"Det er helt klart også den største kamel for lærerne at sluge," supplerer Annemarie Bjerre.

"Det bryder i den grad med alt hvad de har lært. Jeg har også måttet bremse mig selv mange gange når jeg var på nippet til at rette. Men det er utrolig vigtigt at man ikke gør det. Præmissen er nemlig at man børnestaver som man vil. Der er ikke noget der hedder fejl. Hvis du selv synes det er rigtigt - så er det rigtigt!"

"Og når eleverne bliver opmuntret frem for korrigeret, folder de sig virkelig ud," siger Jesper Friis.

"Vi plejer at sige at vi er flyttet fra Fejlfinderup til Anderkenderup. Og den anerkendelse børnene får når de selv kan skrive en tekst, stimulerer i den grad deres lyst til at udfolde sig. De blomstrer op og VIL skrive flere historier. De er næsten ikke til at standse. Billedkunstlærererne har for eksempel nogle gange svært ved at formå dem til at tegne før de skriver på papiret. Det plejer vist at være lige omvendt."

Vigtigt at læse

Og at læse- og skrivelysten er stor, oplever man tydeligt på Timring Skole. Den dag vi besøger skolen, er der læsedag. Eleverne skal selv finde bøger og læse for sig selv og hinanden. Eleverne fra fjerde klasse læser med dem fra første. De deler sig op i små grupper eller går sammen to og to - og så læser de højt eller fortæller hinanden om de bøger de er i gang med. En pige fra første klasse demonstrerer gerne sin læsefærdighed da vi kommer forbi. Hun læser hurtigt og flydende et helt afsnit højt af en bog de fleste ville tippe til at være femte klasses niveau.

"Læsningen er en vigtig del af det," forklarer Annemarie Bjerre.

"Når de har læst ordet 'kommer' tilstrækkeligt mange gange, retter de lige så stille selv deres stavemåde ind. Så nu står der måske 'komr', og et par måneder efter skriver de "kommer". Derfor er hjemmelæsningen så vigtig. Vi beder eleverne i første klasse om at læse selv i 10 minutter hver dag hjemme. Så er det lige meget om de kan nå at læse én eller ti sider på den tid. Bare de læser. I fjerde klasse læser de i 20 minutter om dagen."

Som at lære at tale

"Måden stavningen indlæres på, kan sammenlignes lidt med det der sker når børn lærer at tale," siger Jesper Friis.

"Hvor mange børn taler rent når de er et år? De prøver sig frem, siger ordene på en sjov måde i starten - og retter selv ind med tiden."

"Det mest mærkelige ved det her er egentlig at man ikke har opdaget det noget før," siger Annemarie Bjerre.

"Det er jo sørgeligt at man i årtier har dunket børn i hovedet med deres fejl når det faktisk går meget hurtigere at lære at stave rigtigt, når man ikke gør det!"

Tankevækkende er det i hvert fald. Også at man på Timring Skole har kunnet afskaffe specialundervisning i dansk efter at børnestavningen er indført.

"Vi forlanger ikke at alle børnene skal læse den samme tekst samtidig. Nogle er meget hurtigere til at lære det her end andre så der er brug for en meget differentieret undervisning. Men det er heller ikke noget problem at give det," siger Annemarie Bjerre. "Faktum er jo at det går meget hurtigere at lære at læse og skrive på den her måde. Og selv de mest skeptiske forældre har ladet sig overbevise når de har set resultaterne af undervisningen i praksis."

"Det er meget vigtigt at briefe forældre og pårørende grundigt, før man går i gang," pointerer Jesper Friis. Hvis de ikke er helt med på ideen og alligevel retter fejl derhjemme, bliver det sværere for barnet.

Tryghed

Børnene selv er helt bevidste om at børnestavning og voksenstavning ikke er det samme. Så når de spørger direkte hvordan 'kommer' staves på voksenstavning, fortæller lærerne det selvfølgelig. Børnene ved godt at den måde de staver på nu, er en læreproces og at det ikke er det samme som korrekt voksenstavning.

Den anerkendende pædagogik der praktiseres på Timring Skole, løser i øvrigt også mange andre problemer. Der er mere ro, sociale konflikter løses lidt lettere, og der er i det hele taget en bedre stemning end der var før.

"Det er ikke fordi, vi er begavet med en flok velbegavede englebørn at det her lykkes. Her er problemer og konflikter som på enhver anden skole. Men den mere positive stemning fra undervisningen breder sig og påvirker også den måde man taler til hinanden på," forklarer Jesper Friis.

"Hvis man skælder ud og nedgør sine elever, er de slet ikke i stand til at lære noget. Det vi praktiserer, er en form for relationspædagogik. Det er meget vigtigt at hver enkelt elev føler sig set, accepteret og holdt af. Med masser af ros og kram folder de sig ud og bliver trygge - og dermed virkelig i stand til at lære noget."

Teorien bag

Lærerne på Timringskolen er blandt de første praktikere inden for børnestavning i Danmark. Teoretikerne er sprogforsker og tidligere skolepsykolog Jørgen Frost og hjerneforsker Kjeld Fredens.

"Metoden er afprøvet på mange sprog, og der er forsket i den siden 1970'erne," fortæller Jørgen Frost.

"Og i alle lande er man kommet frem til de samme resultater: Når man lader børnene tage udgangspunkt i sprogets lyde og lader være med at korrigere hele tiden, udvikler deres stavning sig efter et mønster man efterhånden godt kan skematisere. Resultatet er altid at de lærer at stave rigtigt på et tidspunkt."

"Knasten i det er især lærerne der tilsyneladende er meget bange for at give los og lade være med at rette. De tør ligesom ikke tro på at børnestavning er ok, og at børnene nok skal lære det selvom de ikke bliver rettet. Det er nok intet mindre end et paradigmeskift, vi her har med at gøre - og det tager lidt tid," slutter Jørgen Frost.

Litteratur

Jørgen Frost. "Principper for god læseun- dervisning", Psykologisk Forlag, 2003.

Jørgen Frost, "Selvforstærkende strategier hos begynderlæseren", Psykologisk Forlag, 2002.

Bente Hagtvet, "Skriftsprogsstimulering gennem leg", Gyldendal 1990.

Jesper Friis og Annemarie Bjerre, "Nej Far- far! For vi børnestaver...", forlaget Alinea.

Jesper Friis og Annemarie Bjerre holder ofte foredrag for lærere rundt om i landet.

Se mere om børnestavning på:
www.timring-skole.dk
http://www.bjerre-friis.dk/Boernestavning/boernestavning.htm
http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=32086