Ny rapport viser, at der sker overgreb børn imellem på landets skoler.

Posted by: Admin on 25/06-2012

Kilde: http://politiken.dk/indland/ECE1665279/seksuelle-overgreb-sker-ogsaa-paa-skoler/

I et hjørne af skolegården, på toiletterne, eller i klassen, når alle er ude til frikvarter. Seksuelle overgreb finder sted mellem elever på landets skoler.

Det viser tal fra Janus Centeret, der behandler børn og unge, som har seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Det vil sige børn, som har lavet et overgreb på et andet barn – og her tænkes ikke på verbale drillerier, men fysiske krænkelser som eksempelvis en sag, hvor to drenge på 10-11 år fik trukket bukserne af en 13-årig dreng, som rørte deres tissemænd og tvang dem til 'bollelege'.

Janus Centerets tal viser, at i hovedparten af sagerne kender offeret og krænkeren hinanden.

Alvorlige overgreb
Det kan være søskende eller anden familie, men i hver fjerde af alle sager er det skolekammerater. Og i 78 procent af disse sager har det fundet sted på skolen. Centeret har i en rapport, som offentliggøres i dag, gennemgået alle sager fra de ni år, det har eksisteret, og selv om det kun omfatter 221 børn og deres 350 ofre, mener centeret, at der er et mønster.

»Vi taler om alvorlige 'hands on'-overgreb, og tallene viser, at pædagoger og lærere omkring skolebørn er nødt til at være opmærksomme på, at det her kan ske – også på landets skoler«, siger Mimi Strange, leder af Janus Centeret.

Ønske om seksualpolitik
Hun mener, at alle skoler bør have en seksualpolitik, som for eksempel slår fast, at børn ikke må tage tøjet af andre eller røre ved hinanden på en seksuel måde.

Sex & Samfund, som underviser på skoler, mener, at en seksualpolitik og en handleplan kan være relevant, men national rådgiver Line Roien efterlyser primært, at den viden, der er i kommunerne, om hvordan man tackler underretninger om udsatte børn, også når lærerne.

Også formand for Danmarks Skolelederforeningen Anders Balle mener, at skolerne skal have fokus på området, men indvender, at skolerne i forvejen skal lave politikker og handleplaner for alt fra vold, over trafik til førstehjælp. I stedet mener han, at skolerne kan have en generel konfliktorienteringsstrategi:

»Børnene skal opdrages til at respektere hinandens grænser, men de skal stadig have lov til at lege og udvikle sig«.