Tusindvis af skoleelever sidder med høreværn i klasseværelset

Posted by: Admin on 12/04-2014
Nye høreværn skal mindske larm i klasselokaler. Symptombehandling, mener ekspert.

Kilde: http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2261852/tusindvis-af-skoleelever-sidder-med-hoerevaern-i-klassevaerelset/

Høreværn skærmer for lydene, når flere og flere skoleelever skal koncentrere sig i landets klasseværelser.

Og afskærmningen af ørerne er ifølge skoleledere, forældre og undervisningsministeren et glimrende pædagogisk redskab til de elever, der har brug for ekstra ro i undervisningen.

Værktøjsvirksomheden Engrospriser ApS har alene i 2013 og 2014 solgt knap 10.000 børnehøreværn til både skoler og privat til forældre. Ifølge direktør Carsten Lynge Nielsen er der tale om et regulært salgsboom, der startede for fire år siden.

Skoleleder: De er en fredelig stund

Flere af landets skoler har skrevet muligheden for brug af høreværn ind deres officielle læsepolitik. På Lyngby-afdelingen af Kornmarksskolen i Hillerød er skoleleder Søren Vestergaard glad for hørebøfferne, som ligger i kasser på skolen. Her kan de elever, der føler, at de har brug for dem, selv forsyne sig.

»Vi bruger dem ikke som et værn mod støj, men som en fredelig stund til enkelte børn, der har brug for det i en kortere eller længere periode. De er en god del af en større samlet pædagogisk værktøjskasse hos os«, siger Søren Vestergaard.

Foreningen Skole og Forældre er også begejstrede for brugen af børnehøreværn som et pædagogisk redskab.

»Det er fint, at skolerne tilpasser sig det enkelte barns behov. Vi lærer og arbejder jo forskelligt. Det skal der være plads til, og det er høreværnene et udtryk for«, siger formand Mette With Hagensen.

Professor: Symptombehandling

Men professor i pædagogik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet Stig Broström er noget mere forbeholden. Han mener, at det stigende antal solgte høreværn til børn er et udtryk for, at der ikke bliver brugt de rigtige pædagogiske redskaber, når eleverne ikke kan koncentrere sig.

»Det er jo symptombehandling frem for at skabe et undervisningsmiljø, hvor der er stille summen og arbejdsro i stedet for larm. Det er for let for skolerne at symptombehandle sådan her«, siger Stig Broström.

Han mener grundliggende, at børn skal lære regler for adfærd. Det gælder ikke mindst i forhold til den igangværende inklusion i skolen, hvor børn med særlige behov rykker ind i de almindelige skoleklasser.

Ole Juhl, centerleder på Dansk Center for Undervisningsmiljø, kalder brugen af høreværn som et pædagogisk redskab for en »pædagogisk falliterklæring«:

»Det viser, at læreren og skolen ikke skaber en ramme, hvor alle kan være med. Det er et spørgsmål om at få tilrettelagt undervisningen ordentligt. Når en elev sidder med høreværn, er der nogle kammerater, der skal lære at opføre sig sådan, at alle kan være der uden høreværn. Man kobler hensynet til andre mennesker af og siger dermed, at man bare kan larme videre. Det kan sammenlignes med, hvis man ikke formår at bekæmpe mobning, så flytter man bare eleven«.

Minister ser pædagogiske muligheder

Undervisningsminister Christine Antorini (S) ser imidlertid langt flere pædagogiske muligheder end problemer ved høreværn i undervisningen:

»Det virker fantastisk godt, når man bruger dem, fordi man laver forskellige typer af undervisning, hvor nogle arbejder i grupper, og andre sidder med noget, hvor de skal koncentrere sig i deres eget lille univers. Så kan man virkelig arbejde med differentieret undervisning. Der giver det god mening«.